जय श्री बगलामुखी माता चालीसा (shree Baglamukhi Mata Chalisa)  ॥ दोहा ॥ सिर नवाइ बगलामुखी, लिखूं चालीसा आज ॥ कृपा करहु मोपर सदा, पूरन हो मम काज ॥ ॥ चौपाई […]