Shree Khatu Shyam Chalisa | श्री खाटू श्याम चालीसा ॥ दोहा ॥ श्री गुरु चरण ध्यान धर, सुमिरि सच्चिदानन्द। श्याम चालीसा भजत हूँ, रच चैपाई छन्द॥ ॥ चौपाई ॥ श्याम श्याम […]